وقت رفتن نمی خواهم ببینمت
می دونم ببینمت کم میارم
اگر فقط یک لحظه نگاهم کنی دلمو پشت سرم جای میزارم
اگر خونسرد نگام ازم به دل نگیر یکروز دلت ازم خسته میشه
اگر اسمو فقط صدا کنی راه رفتن برام بسته میشه
وقت رفتن نباید گریه کنی
اینجوری دلم برات تنگ میشه
میدونم هرجا ی دنیا که باشم تو دلم عشق تو کم رنگ نمیشه
حمید عسگری
خواننده :

دسته ها : در هم
چهارشنبه بیست و هفتم 6 1387
X